O mně

Psychologii jsem vystudoval na Fakultě Sociálních studií Masarykovovy univerzity v Brně, absolvent v roce 2007. Prezenční část systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v rozsahu 600 hodin jsem absolvoval v IVGT Praha (2008-2015). V roce 2020 jsem po závěrečných zkouškách dokončil plnou certifikaci terapeuta splňující standardy EAP (Evropské asociace pro psychoterapii). 

Psychoterapeutický směr Gestalt terapie je kreativní “humanistický směr v psychoterapii a organizačním poradenství, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a metodami všímavosti, které mají původ v buddhizmu.” (citace dle IVGT Praha).  Tento popis terapie velmi souzní s mými hodnotami a také i způsobem mé práce. 

Rád poskytuji bezpečný prostor pro sdílení osobních příběhů, možnost zklidnění, podpory a regenerace. Mám radost, když mohu s klienty otevírat nová vidění a horizonty v jejich životech.

Mé současné profesní zkušenosti velmi formují následující pracovní úvazky:

  • Párový terapeut v Centru rodinného poradenství Semiramis v Nymburku. Řešíme zde často vážné, až extrémně náročné a emočně vypjaté životní situace na pomezí mediace, rodinné terapie, individuální psychoterapie a poradenství. Spolupráce s OSPOD a soudy.
  • Školní psycholog na ZŠ v Praze, zapojení do integrace dětí cizinců. První kontakt pro děti a rodiče v případě nejrůznějších náročných životních situací. Krizová intervence, krátkodobé poradenství i dlouhodobá podpora.  
  • Psychologická podpora pro cizince omezené na svobodě v ZZC pod Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Problematika existenciálních otázek spojených s životní nejistotou, frustrací a bezmocí.

Svou práci psychologa a psychoterapeuta pravidelně superviduji.

Oblasti transpersonální psychologie jsem se věnoval odborně na FSS MUNI v Brně v rámci magisterského a později též doktorandského studia (tématika prožitků blízkosti smrti). Externě jsem spolupracoval s organizací Diabasis. Mám za sebou zkušenost dlouhodobého pobytu ve spirituálně integrativním ašrámu v jihovýchodní Asii, pravidelně se věnuji meditacím, spiritualitě a spojeným seberozvojovým aktivitám ve volném čase.