Růstová sebezkušenostní skupina v Praze

Od listopadu 2022 otevíráme v tandemu s Katjou Křížkovou podpůrnou terapeutickou skupinu „pro smysluplné prožití podzimu v Praze“.

Během listopadu je možná jednorázová či opakovaná návštěva a vyzkoušení si, zda vám skupina a náš přístup sedí a je pro vás užitečný. Od září a během října je skupina otevřená, od listopadu uzavřená.

Více informací: https://www.facebook.com/rustapodporacz, případně telefonicky či emailem.

Úvaha o hledání vhodného terapeuta

Jak najít v předivu nabídek toho správného terapeuta právě pro vás?

Často se potkávám s tím, že hledám pro klienty nějakého dostupného terapeuta. Vhodného pro klientovu situaci, téma jeho zakázky či jeho osobnost. Zdálo by se, že jde o poměrně jednoduchý krok: Když už se přece někdo rozhodne vyhledat odbornou psychologickou / terapeutickou pomoc, mělo by jít všechno snadno. Z vlastní zkušenosti můžu konstatovat, že tomu tak nemusí být a nedostupnost vhodného terapeuta může zájemce o odbornou pomoc odradit. A to dokonce i v takových oblastech jako je Praha, kde je soukromých či hrazených terapeutů dost. Situace např. v Podbořanech, nebo i Nymburku (a dalších oblastí mimo planetu Praha, Brno a Ostrava) bude ještě složitější.

K danému konstatování mě vedou 2 zdroje vlastních zkušeností.

Jednak často hledáme s kolegy – učiteli, pracovníky OSPOD, sociálními pracovníky, kolegy terapeuty atd. možnosti pokračující – návazné péče. Proces to nemusí být úplně snadný. Proč, ukazuje velmi dobře moje vlastní zkušenost při hledání mého vlastního terapeuta.

Je to tak, i terapeut potřebuje občas svého vlastního terapeuta. V mém případě šlo současně i povinnou součást terapeutického vzdělávání pro splnění požadavků na ukončení vzdělání k certifikaci. A vzhledem k tomu, že těch minimálních 50 hodin individuální terapie je poměrně slušná časová dotace (která s většinou klientů naštěstí není potřeba. Raději pracuji v řádu krátkodobých terapií či zakázek), chtěl jsem ten čas využít produktivně ke svému růstu a zpracovat témata z oblasti spirituality, soukromého i profesního života. Ó, jak jsem si naběhl.

Většina terapeutů má nějaké své osobní i profesionální portfolio témat, které jsou mu blízké a se kterými zvládá pracovat. Vztahové problémy, úzkosti, existencionální potíže… třeba. Čím víc specifičtější téma po terapeutovi budete chtít, tím méně předvídatelné je, zda najdete toho pravého pro vás. Jedním z důvodů je, že každý terapeut je živá lidská bytost (naštěstí) a má své vlastní zkušenosti a názor. Terapeuti se sice většinou snaží své osobní názory a zkušenosti oddělovat a nepřenášet je na situaci klienta (jsme k tomu trénovaní), nicméně ne vždy to jde a je možné. Z mého pohledu tedy platí, že je pro ideální kooperaci mezi klientem a terapeutem určité souznění jak v oblasti osobnosti, tak sebezkušenosti a do určité míry i v životních hodnotách.

Když jsem se ani po 30 hodinách se svým původním terapeutem nemohl prokopat k „jádru pudla“, byl jsem nakonec vděčen za situaci, kdy jsem byl okolnostmi a jeho doporučením naveden na změnu terapeuta. Ne že by do té doby nedělal kvalitní práci, ale myslím, že určité osobní komponenty a způsob práce neumožňoval posun v naší spolupráci a velmi specifickém tématu. Výběr dalšího terapeuta byl velmi frustrující, náročný – buď měli plný diář, nebo se mi úplně nepozdávali k tomu, co jsem si představoval za odbornost. Neznamená to, že by mi nepomohli. Jen jsem chtěl zvýšit pravděpodobnost úspěchu a hledal jsem přímo specialistu.

Nuž dal jsem na doporučení kolegů terapeutů (výhoda, kterou klienti dost často nemají, a tak dost často využívají doporučení od známých – což není špatně, pokud mají dostatek informací o skutečných potřebách klienta). Změna byla fajn, byla to úplně jiná spolupráce. Lehčí, kooperativnější, tvůrčí. Dokud jsem ovšem neotevřel téma, se kterým mi terapeut oznámil, že se mnou dále nechce spolupracovat, že je ve střetu zájmů a svých hodnot. Takové věci se naštěstí v branži stávají jednou, maximálně 2x za uherský rok. Tak jsme naši spolupráci uzavřeli, v dobrém se rozloučili a já šel hledat dál. To už jsem byl z hledání celkem ve stresu. A poslední volba, byť na nejmenší počet hodin, byla vlastně ta nejvýtěžnější, pro mě nejrůstovější vůbec. Takže nakonec úspěch a možnost další podpory a spolupráce do budoucna. U terapeuta č. 3.

Samozřejmě lze říci, že třeba těch předcházejících 30 hodin umožnilo takový progres v budoucnu. Nebo i ty kotrmelce s terapeutem č. 2. Co z této mé zkušenosti vyplývá, že i profesionál se pěkně zapotí, než najde někoho pro něj vhodného?

Doporučení k výběru terapeuta:

  • Nedejte se odradit, když to na poprvé nevyjde podle vašich představ. Neznamená to, že to s někým jiným nepůjde líp. Dobrá spolupráce klienta a terapeuta za to určitě stojí.
  • Je naprosto v pořádku si vyzkoušet styl a způsob práce a rozhodnout se, že máte ještě jinou představu o vhodném terapeutovi / terapeutce pro vás.
  • S výběrem je dobré si pohrát, věnovat mu čas, ale ve výsledku stejně záleží na vaší osobnosti a zkušenosti a souznění s terapeutem / terapeutkou, která je unikátní. Je potřeba si spolupráci vyzkoušet.

V rámci mých služeb, stejně jako u mých kolegů ze sdružení terapeutů Sacre Coeur počítáme i s možností samostatné konzultace s klienty a doporučení alternativního terapeuta či terapeutky, pokud je zřejmé, že by pro daného klienta byl/a výrazně vhodnější. Někdy se dá poradit – odkázat přes email či telefon, ale dost často je toto už lepší probrat v rámci osobního setkání.

Tak držím palce pro nalezení toho správného terapeuta či terapeutky právě pro vás :).