Vítejte

Vítejte na mých osobních stránkách psychologa a Gestalt psychoterapeuta.

Jsem součástí profesního sdružení terapeutů Sacre Coeur Praha.

Služby poskytuji i on-line. Pokud to dovolují okolnosti, preferuji setkávání tváří v tvář.  Psychotherapy and counselling in English provided! Contact me for more details. 

Jsem zapojen do projektu VZP na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory (projekt hrazené krátkodobé psychoterapie). Příspěvky na krátkodobou terapii lze čerpat i pro klienty pojišťovny ČPZP.

Pracuji:

 • S jednotlivci, rodinným systémem, či páry.
 • S dětmi od 6 let, mladistvými a dospívajícími, stejně tak s dospělými.
 • Při rodinné terapii či práci s páry preferuji spolupráci v terapeutickém tandemu (terapeut a terapeutka).

Zaměření a zkušenosti:

 • Psychologické poradenství dětem, dospívajícím, dospělým
 • Výchovné potíže s dětmi a dospívajícími
 • Rodinná problematika – rodinná tajemství, transformace rodiny, mezigenerační vztahy…
 • Psychosomatické problémy a jejich řešení
 • Obtížné a “beznadějné” životní situace – zdravotní či partnerská krize, nepředvídatelné události, psychické potíže blízkých osob
 • Osobnostní rozvoj, podpora zdravého udržitelného růstu

Specifická životní témata, kde mohu nabídnout odborné znalosti a také i osobní zkušenosti:

 • Alternativní životní styl, příslušnost k subkultuře a vliv na osobní, společenský a rodinný život (podpora pro aktéry alternativního stylu, či jejich okolí)
 • Transpersonální psychologie, religionistika a problematika zvládání duchovních stavů (spiritual emergency), život v duchovních komunitách, existencialismus, meditační a relaxační techniky, budhistické meditační techniky (dnes tak populární mindfulness). 
 • Lidská práva menšin, pronásledovaných skupin a jednotlivců. 

Jsem vázán ochranou osobních informací. Dodržuji etický kodex psychoterapeutů v rámci Evropské asociace pro psychoterapii. Jsem členem České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Pokud byste váhali, zda je vámi řešené téma vhodné právě pro kontext Gestalt terapie, či mé odborné znalosti, prosím kontaktujte mě. Rád vám případně doporučím další kolegy, specialisty či specifická pracoviště.